najważniejsze hasła w pigułce

Codzienny, nacechowany wyrazami o zabarwieniu ekspresyjnym, ubogi leksykalnie, nasycony skrótami myślowymi i obrazowy, sugestywny.

Dodaj komentarz